E- Posta:

info@sanathukuku.com

Tel: 0553 146 29 27

Biz Kimiz?

Sanat Hukuku

Anayasanın 64. Maddesi gereğince: “Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.” maddesinden yola çıkarak;

  • Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması
  • Sanat profesyonellerini ve kurumları bilinçlendirmeyi
  • Telif haklarına dikkat çekmeye
  • Profesyonellerin sosyal hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesine,
  • Kurum ve birey arasındaki ilişkinin hukuki olarak düzenlenmesine
  • Özgür bir ortamın olmasına

gayret eder.