E- Posta:

info@sanathukuku.com

Tel: 0553 146 29 27

Amaç

Sanat Hukuku;  Sanat ve Hukuku bir araya getiren, sanat eserlerinin garanti altına alınması, Telif Haklarına dikkat çekilmesi, sanat ortamının ve kurumlarının sürdürülebilmesi, sanatçılar ile sanatla uğraşısı olan bireylerin, mesleki, ekonomik,sosyal, hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesine yoğunlaşan bir alandır.

Aynı zamanda Sanat Hukuku; Türkiye’de Telif Haklarına yönelik gözetimin az olması, Hakların tam olarak bilinmemesiyle ihlal edilmesi, Sanatçıların ve sanatla ilgili bireylerin daha özgün ve özgür bir biçimde sanatını icra edebilmeleri ve yaşamış oldukları mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlamak ve önemini vurgulamak için yapılan bir girişimdir.

Her ne kadar bu kavramlar ayrı görülse de birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar. Sanat kendi çizgilerinin korunmasında hukuktan destek alırken, hukuk da sanattan beslenmektedir. Bu yüzden toplumda en büyük güveni; o toplumun sanatını ne denli gerçekleştirebildiği ve hukukun onu nasıl koruduğu inancı sağlamaktadır.